Ansökningsformulär
Välkommen till Stockholms Stadsmission och vår webbplats för engagerade. Genom denna portal får du all information du behöver inför volontärutbildningen och senare även i egenskap av volontär ute i våra verksamheter.

Dina personuppgifter kommer inte spridas utanför Stockholms Stadsmission.
Personuppgifter Bakgrund fortsättning Bekräfta Kvitto
För att bli volontär i Stockholms Stadsmission måste du ha fyllt 18 år. Var noga med att fylla i rätt kontaktuppgifter, den e-postadress du anger är den vi kommer kontakta dig på.

Personuppgifter
Kontaktinfo: